Hooldame nii heitveepumpasid koos pumplaga kui ka survetõste ning muid regulaarset kontrollimist vajavaid pumpasid ja pumbasüsteeme.

Hooldusteenuse käigus hoitakse silm peal pumplal ja seal töötavatel pumpadel, samuti pumpasid juhtival automaatikal. Pumpadel on kindlad toimingud, mida määratud ajavahemike järel teha tuleb. Heitveepumpadel näiteks õlivahetus, mida tuleks teostada iga 2000 töötunni järgselt või vähemalt kord aastas.

Olenevalt pumpla eripärast tõstetakse pumbad korraliseks hoolduseks pumplast välja või tehakse hooldus pumpasid kohalt liigutamata (kuivpaigaldusega pumbad). Kui ilmneb vajadus täiendavaks remondiks, saab pumba pumplast kohe kaasa võtta. Väiksemad tööd, näiteks õlivahetus, on reeglina võimalik teha kohapeal.

Olenevalt pumba eripärast tehakse korralise hoolduse käigus muuhulgas järgmisi tegevusi:

  • mootori töövoolude ja temperatuuri mõõtmine
  • laagrite seisukorra hindamine
  • pumpa sisenevate ja pumbast väljuvate vedelike temperatuuri mõõtmine
  • õli seisukorra kontroll ja vajadusel vahetus
  • proovikäivitamine

Hoolduse käigus kontrollitakse ka pumpla üldist korrasolekut. Redelid, tõsteketid, torud jms

Miks tellida pumpade korralist hooldust?

  • Pidev ülevaade pumpade seisukorrast.
  • Regulaarsed tööd on tehtud õigeaegselt.
  •  Vigade kiirem avastamine ja sellest tulenevalt väiksemad remondikulud.